Informatii despre proiect

Titlu Proiect – Educatie si performanta

 • Beneficiar: Inspectoratul Scolar Judetean Harghita
 • Partener: Didactica Publishing House
 • Durata si perioada de implementare: 5 luni (august – decembrie 2015)
 • Grup tinta: 15000 de elevi din clasele I-VII, din 80 de scoli generale din judetul Harghita
 • Descriere scurtă:
 • Proiectul va contribui la dezvoltarea competentelor elevilor prin:

  • cursuri de pregatire
  • accesarea continutului platformei inovative
  • sfaturi, informatii si recomandari primite in cadrul procesului de consiliere
  • sesiuni organizate pentru constientizarea rolului continutului platformei inovative, fundament al dobandirii competentelor cheie

  Competentele dobandite in cadrul cursurilor de pregatire, accesarea platformei inovative, sfaturile, informatiile si recomandarile primite in cadrul procesului de consiliere si sesiunile organizate pentru constientizarea rolului fundamental al dobandirii competentelor-cheie, vor contribui la generarea unor efecte positive atat pe termen scurt cat si pe termen lung.

 • Obiectivul proiectului:
 • Obiectivul general al proiectului vizează creșterea nivelului de pregătire și a ratei de tranziție către nivelurile superioare de educație prin dezvoltarea de programe de pregătire, instrumente de evaluare și consiliere școlară a unui număr de 15.000 de elevi înscriși în învățământul primar și gimnazial în județul Harghita.
  Általános cél: a felkészültség és a felsőbb oktatási szintekre való átmeneti arány növelése kiegészítő programok, értékelő eszközök és iskolai tanácsadás által, Hargita megye 15.000 elemi és általános iskolás diákja részére.

 • Bene­ficii ale implementării proiectului pentru grupul țintă:
  • dezvoltarea şi modernizarea sistemului de educaţie preuniversitar
  • elaborarea unei platforme online educațională, inovativă, prin intermediul căreia fieecare membru al grupului țintă va participa la activităţi interactive de învățare online, în domeniile competențelor cheie vizate în proiect (limba maternă – limba română sau limba maghiară)
 • A projekt megvalósításának nyeresége a célcsoport tekintetében:
  • az egyetem előtti oktatás rendszerének fejlődése és modernizálása
  • innovatív, online oktatási platform létrehozása, melynek segítségével a célcsoport minden tagjának lehetősége nyílik az online interaktív tanulási tevékenységekben való részvételre, a projektben célként kitűzött kulcskompetenciák területén (anyanyelv- román nyelv vagy magyar nyelv)