Informatii despre proiect

welcome

PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL

DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE 2007 – 2013

AXA PRIORITARĂ 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 1.1. „Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/ 55/1.1/S/156905

Mai mult

Buletin informativ

Link-uri utile

Spot video